Training

Cursurile pe care le oferim, acreditate de PECB (organism de certificare din Canada), oferă toate informațiile despre acest standard și beneficiile sale, certificând absolvenții acestora să poată implementa sau audita astfel de sisteme de management.

 

ISO 37001 Introduction

Permite familiarizarea participanților asupra principalelor concepte include în acest standard ISO, importanța implementării unui sistem de management anti-mită și beneficiile acestuia pentru organizații.

 

ISO 37001 Foundation

Acest curs permite participanților să învețe despre cele mai bune practici de punere în aplicare și gestionarea componentelor esențiale ale sistemului de management anti-mită, așa cum este specificat în standardul ISO 37001.

Acest curs este recomandat membrilor echipei de implementare a unui sistemde management anti-mită, profesioniștilor care doresc să obțină o cunoaștere cuprinzătoare asupra principalelor procese ale unui sistem de management anti-mită, tuturor angajaților din organizațiile ce doresc să promoveze cultura anti-corupție, și persoanelor ce doresc să devină auditori pentru acest standard ISO.

 

ISO 37001 Lead Implementer

Acest curs intensiv de cinci zile permite participanților să-și dezvolte cunoștințele necesare pentru a sprijini o organizație în implementarea și gestionarea unui sistem de management anti-mită conform standardului ISO 37001. Participanții vor obține o înțelegere aprofundată a celor mai bune practici la nivel mondial utilizate pentru implementarea acestui standard.

Acest curs este recomandat managerilor de proiect sau consultanților care se pregătesc să sprijine o organizație în implementarea sistemului de management specific ISO 37001, auditorilor ISO 37001 care doresc să înțeleagă pe deplin procesul de implementare, persoanele responsabile pentru conformitatea (compliance officers), experților tehnici ai organizaților care doresc să se pregătească pentru funcția de manager al unui system de management anti-mită.

 

ISO 37001 Lead Auditor

Cursul este conceput pentru a oferi participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a planifica și efectua audituri interne și externe în conformitate cu cerințele standardului ISO 37001. Cursul este bazat pe exerciții practice și simulări de audituri în vederea exersării tehnicilor de audit, întocmirii documentației de audit și comunicarea rezultatului auditului.

Acest curs este recomandat auditorilor interni, auditorilor care doresc să efectueze audituri de certificare a sistemului de management anti-mită conform ISO 37001 (audituri de terță parte), membrilor unei echipe de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA), experților tehnici care doresc să devină auditori ai sistemului de management anti-mită, și evaluatorilor în domeniul Strategiei Naționale Anticorupție.