În octombrie 2016, Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) a lansat standardul 37001 pentru sisteme de management anti-mită. Acest standard oferă pentru prima dată un cadru al regulilor și legilor internaționale pentru prevenirea luării și dării de mită. Standardul se adresează atât mediului privat, cât și celui public, de orice dimensiuni, fără a impune un sistem birocratic greoi companiilor. Elementul de bază al acestui sistem de management este dezvoltarea culturii etice în mediul de afaceri. ISO 37001 se bazează pe recomandările diferitelor guverne şi organizaţii precum Camera Internaţională de Comerţ (ICC) sau Organizaţia de Cooperarea şi Dezvoltare Economică (OECD), reprezentând un consens mondial cu privire la cele mai bune practici de luptă împotriva corupţiei. Standardul a fost elaborat de comitetul de proiect ISO/PC 278 – “Sisteme de management anticorupţie”.

Neil Stansbury, președinte al comitetului de proiect ISO/PC 278:

“Corupţia este un risc economic important în numeroase state şi sectoare. În multe cazuri, se consideră că ea „facilitează afacerile”. O conștientizare a pagubelor provocate de această practică pentru ţări, organizaţii şi indivizi pledează în favoarea unei acţiuni eficace pentru a eradica acest fenomen”

De ce ISO 37001?

Promovează o cultură organizațională bazată pe încredere – organizațiile ce implementează un sistem de management anti-mită dovedesc credibilitate mult mai ușor în raportul cu potențiali parteneri datorită riscului scăzut de a fi expus la mită și corupție. În plus, certificarea ISO 37001 conferă clienților dovada că respectiva organizație tratează cu seriozitate politica sa de etică

Asigură funcționarea măsurilor de prevenție, depistare și gestionare a situațiilor critice – organizațiile ce implementează un sistem de management ISO 37001 reduc expunerea la mită și corupție prin măsuri ce previn și depistează situațiile de risc. Mai mult decât atât, ISO 37001 prevede analiza riscurilor și modul în care acestea sunt gestionate

Evită daunele reputaționale – prin implementarea unui sistem de management anti-mită, o organizație evită daunele reputaționale datorate unor posibile scandaluri ce au la bază cazuri de mită și corupție. Un scandal de corupție poate ruina reputația unei organizații

Minimizarea costurilor – prevenirea eficientă a mitei și corupției permite organizațiilor să economisească timp și bani pe termen lung

 

Diferențe față de FCPA și UKBA
vs FCPA – ISO 37001 include si mita comerciala, pe cand FCPA doar mituirea functionarilor publici (UKBA recunoaste mita comerciala)
vs FCPA / UKBA – nu permite “facilitation payments” – “grease payments”, pentru grabirea unor procese sau luari de decizie ce fac parte din activitatea normal a unor functionari publici sau a altor agenci economici (atat FCPA cat si UKBA recunosc acestea, dar FCPA nu le recunoaste ca mita)
vs FCPA – nu permite “luarea de mita” de catre reprezentantii companiei (UKBA recunoaste “passive bribery”)

 

ISO 37001 & Strategia Națională Anticorupție
ISO 37001 poate fi considerat un instrument valoros pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție (adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016). Astfel, obiectivele și măsurile propuse de ISO 37001 coincid cu o serie din obiectivele prefigurate de Strategia Anticorupție pentru următorii patru ani:
• creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale;
• creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică, ca parte integrantă a performanţei administrative;
• creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi local.