Consultanță

 

Cum ajutăm organizațiile

Proiectarea și implementarea unui sistem de management ISO 37001 sunt influențate de necesități diferite, de obiective specifice, de produsele sau serviciile pe care organizația le furnizează, de procesele utilizate și de mărimea și structura organizației. Considerând acestea, avem capacitatea să oferim servicii complete de consultanță în vederea pregătirii organizațiilor pentru certificarea standardului de management ISO 37001.

 

Etapele procesului de implementare a ISO 37001

Pas 1 – Inițierea procesului de implementare – discuții preliminare, autoevaluarea organizației, oferta customizată clienților

Pas 2 – Auditul de evaluare a sistemului de management existent

Pas 3 – Proiectarea sistemului de management ISO 37001, adaptat profilului organizației – pe baza „raportului de evaluare” elaborat în urma auditului de evaluare (pasul 2), echipa de consultanți va proiecta un sistem de management anti-mită adaptat organizației, îndeplinind cerințele standardului ISO 37001.

Pas 4 – Instruirea echipei – pentru a asigura buna funcționare a procedurilor implementate, o foarte mare importanță o are înțelegerea și respectarea sistemului de către întreg personalul organizației

Pas 5 – Elaborarea documentației sistemului de management anti-mită – nominalizarea echipei de proiect, asistarea acestei echipe pentru elaborarea procedurilor și redactarea manualului de conformare

Pas 6 – Implementarea sistemului de management – sub îndrumarea consultanșilor noștri, echipa de proiect va instrui angajații referitor la procedurile interne conform cărora urmeaza să-și desfășoare activitatea; efectuarea de audituri interne sub îndrumarea consultanților pentru depistarea neconformităților sau problemelor de implementare apărute; workshop-uri pentru analizarea neconformitatilor si stabilirea actiunilor corective și preventive

Pas 7 – Auditul intern al sistemului de management – scopul auditului intern este de a depista posibilele neconformități cu standardul ISO și identificarea oportunităților de îmbunătățire