Audit & Certificare

Combinând expertiza consultanților noștri în anti-corupție cu cerințele standardului ISO 37001, Integrity Solutions oferă o certificare adaptată profilului oricărei organizații – IMMuri, ONGuri, companii multinaționale și/sau subsidiarele acestora.

 

Procesul constă în

  1. Organizația completează un chestionar de auto-evaluare (domeniul de activitate, personalul, numărul punctelor de lucru, etc.) ce este analizat de către echipa Integrity Solutions pentru a asigura că organizația este eligibilă pentru a fi certificată pe baza standardului ISO 37001
  2. Procesul de certificare începe cu o întâlnire organizată la sediul organizației, durata acesteia depinzând de rezultatul chestionarului de auto-evaluare. Această întâlnire are rolul de a planifica auditul de certificare
  3. În timpul întâlnirii, organiația pune la dispoziția auditorilor, în vederea analizei, documentele specifice sistemului de management anti-mită
  4. Demararea procedurii de certificare – o echipă de auditori va fi prezentă la sediul organizației, pentru evaluarea funcţionării sistemului de management anti-mită. Acesta constă în verificarea implementării şi funcţionării sistemului de management în conformitate cu standardul ISO 37001. Dacă în urma auditului de certificare se constată neconfomităţi, clientul trebuie să le rezolve şi să trimită dovada auditorilor. După rezolvarea neconformităţilor, auditul se încheie
  5. Managerul de certificare verifică și validează rezultatele cuprinse în raportul de audit
  6. Dacă auditorul ori raportul de validare nu constată non-conformități majore, atunci organizației i se eliberează certificatul de conformitate. Termenul de valabilitate al certificatelor expiră după trei ani de la data eliberării acestora de către organismul de certificare sub condiția efectuării de către organism a auditurilor de monitorizare cu rezultat pozitiv, dovedind că toate condiţiile pentru menţinerea valabilităţii certificării sunt întrunite de către organizație
  7. Auditul de supraveghere are loc la cel mult 1 an de la încheierea auditului de certificare şi constă în analiza documentaţiei şi auditul la faţa locului
  8. Auditul de supraveghere II are loc la cel mult 2 ani de la încheierea auditului de certificare şi constă în analiza documentaţiei şi auditul la faţa locului
  9. Auditul de recertificare, în vederea menținerii continuității, trebuie efectuat înaintea expirării certificatului